AAA Wysoki kontrast

JAKOŚĆ POWIETRZA - WYNIKI OCENY

Wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.) wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:
1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji;
2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji;
3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego;
4) przekracza poziom docelowy;
5) nie przekracza poziomu docelowego;
6) przekracza poziom celu długoterminowego;
7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego.
Wyniki oceny oraz klasyfikację stref wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa.

Wyniki oceny oraz klasyfikacji stref:

Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 rok

   Raport odliczania posypywania ulic piaskiem i solą

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2016 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2015 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2014 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2013 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2012 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2011 rok

      Aneks do Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za 2011 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2010 rok

      Aneks do Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za 2010 rok

   Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za 2009 rok

     Aneks do Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w woj. kujawsko-pomorskim za 2009 rok

 

bannerr