AAA Wysoki kontrast

Rejestr terenów z przekroczonymi normami

Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie wykazały terenów, na których byłyby przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w województwie kujawsko-pomorskim.

bannerr