Wykazy 2014 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładu Handlowo-Usługowego Piotr Powałowski Oddział Włocławek w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
2/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Lila Medical Spa Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
3/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładu Handlowo-Usługowego Piotr Powałowski Oddział Włocławek w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
4/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Jeronimo Martins Polska S.A. Sklep Biedronka nr 3222 w Brześciu Kujawskim w sprawie  ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
5/2014 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Jeronimo Martins Polska S.A. Sklep Biedronka nr 3222 w Brześciu Kujawskim w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
6/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
7/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Usługowo „WOD-BUD” Zdzisław Kliński w Fabiankachw sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
8/2014 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
9/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
10/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie odroczenia terminu płatności kar