Wykazy 2016 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2016 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
2/2016 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
3/2016 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
4/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKIEJ „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
5/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GMINY DĄBROWA -oczyszczalnia ścieków w sprawie ustalenia karęy za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
6/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GMINY DĄBROWA w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
7/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
8/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odroczenia terminu płatności kar
9/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
10/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
11/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
12/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
13/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
14/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odroczenia terminu płatności kar
15/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Stowarzyszenia „WRZOS” w Wielonku w sprawie odroczenia terminu płatności kar
16/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Stowarzyszenia „WRZOS” w Wielonku w sprawie odroczenia terminu płatności kar
17/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2016 Decyzja Odpady decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
20/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
21/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
22/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
23/2016 Decyzja Odpady decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla TERRA Recycling S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
24/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
25/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
26/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla GMINY SICIENKO  – oczyszczalnia ścieków w Teresinie w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
27/2016 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
28/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla GMINA GOSTYCYN w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
29/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla GMINA GOSTYCYN w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
30/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla GMINA GOSTYCYN w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
31/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla GMINA GOSTYCYN w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
32/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
33/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
34/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
35/2016 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
36/2016 Decyzja Odpady decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
37/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odroczenia terminu płatności kar
38/2016 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A. W KOBYLARNI w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
39/2016 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG I MOSTÓW S.A. W KOBYLARNI w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
40/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie  przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
41/2016 Decyzja Odpady decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla PARTNERS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbie- ranie i przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41
42/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla VENI S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY HUTA SZKŁA TUR w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
43/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Opta Timber Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
44/2016 Decyzja PRTR decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o. w sprawie nie wypełnienia przez prowadzącego instalację niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1
45/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
46/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
47/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
48/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
49/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
50/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
51/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
52/2016 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla VENI S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY HUTA SZKŁA TUR w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
53/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla „KOM-ROL” Kobylniki Sp. z o.o. – Zakład Przemysłu Rolnego Szarlej – Ferma Trzody Chlewnej w Szarleju w sprawie umorzenia postępowania
54/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
55/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
56/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla ALSTAL BUDOWNICTWO w sprawie umorzenia postępowania i uchylenia decyzji przez organ I instancji
57/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
58/2016 Decyzja Odpady decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CENTRUM Sp. z o.o. w sprawie nie wymierzenia decyzji  za prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania odpad6w, z naruszeniem warunk6w posiadanej decyzji
59/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie w sprawie umorzenia postępowania odpowiednio w całości albo w części
60/2016 Decyzja odpady decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Spółki Wodno – Ściekowej w Kruszwicy w sprawie umorzenia postępowania
61/2016 Decyzja Odpady decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla EKO-ROBAK ANDRZEJ ROBACZEWSKI w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
62/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
63/2016 Decyzja Substancje niebezpieczne decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
64/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Frosta Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
65/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Stowarzyszenia „WRZOS” w Wielonku w sprawie umorzenia postępowania
66/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie ustalenia karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
67/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
68/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SANPLAST S.A. w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
69/2016 Decyzja Powietrze decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Bydgoskich Fabryk Mebli S.A umorzyć z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej na 2015 r. za przekroczenie warunków ustalonych w decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2012 r., znak: ŚG-IV.72221.12.2012.JW z późń. zm.