Wykazy 2013 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Pojazdów Szynowych PESA S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie odroczenia terminu płatności kar
3/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
4/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
5/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
6/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia terminu płatności kar
8/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru nowej kary biegnącej
9/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
10/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla BZE „BELMA” S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
11/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie odroczenia terminu płatności kar
12/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Urzędu Gminy Rogowo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
13/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Spółdzielni Mleczarskiej w sprawie odroczenia terminu płatności kar
14/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
15/2013 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
16/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
17/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo – oczyszczalnia ścieków w Bysławiu w sprawie  zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Pomorskiej Fabryki Mebli Sp.z o.o. w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
20/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Pomorskiej Fabryki Mebli Sp.z o.o. w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
21/2013 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Pomorskiej Fabryki Mebli Sp.z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
22/2013 Decyzja Hałas decyzja wymierzająca karę łączną decyzja dla Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
23/2013 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
24/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CieCH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
25/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
26/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Warlubie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
27/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Warlubie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
28/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładów Mięsnych Lniano Sp.z o.o.  w sprawie odroczenia terminu płatności kar
29/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
30/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie wymierzenia kary biegnącej podwyższonej na okres 60 dni-po stwierdzeniu, ze naruszenie lub przekroczenie jest wyższe, niż podano we wniosku, o którym mowa w art. 301 ust.1
31/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „BONUS” S.C. STEFAN KALINOWSKI, ŁUKASZ KALINOWSKI RESTAURACJA „POLONEZ” W PIECZYSKACH w sprawie ustalenia wymiaru nowej kary biegnącej
32/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru nowej kary biegnącej
33/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie  przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
34/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
35/2013 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
36/2013 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
37/2013 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
38/2013 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
39/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie umorzenia administracyjnej karę pieniężną
40/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie umorzenia administracyjnej karę pieniężną
41/2013 Decyzja Poważne awarie zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie umorzenia administracyjnej karę pieniężną
42/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie umorzenia administracyjnej karę pieniężną
43/2013 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (dot. instalacji EC Bydgoszcz I) w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
44/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Rogowo – oczyszczalnia ścieków w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
45/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla P.W. EKOR Sp. z o.o. w likwidacji w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
46/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie  przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
47/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CORDES Polen Sp. z o.o. w sprawie  przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
48/2013 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Mondi Świecie S.A. w sprawie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
49/2013 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Fermy KRĄPLEWICE Sp. z o.o.w sprawie nie wypełnienia przez prowadzącego instalację  obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1 ustawy Poś
50/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Fermy  KRĄPLEWICE Sp. z o.o w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
51/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Fermy KRĄPLEWICE Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
52/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
53/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla PUH „KAMIONKA” Sp. z o.o.- Oczyszczalnia ścieków Gostycynrt. W sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
54/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładu Komunalny Gminy Lubiewo – oczyszczalnia ścieków w Bysławiu w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
55/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych – oczyszczalnia ścieków Warlubie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni  z naruszeniem warunków pozwolenia wodno-prawnego
56/2013 Decyzja Powietrze decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla SANPLAST S.A. umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
57/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna decyzja dla GALCHEM Sp.J. B.Kłoniecki i G.Fotin w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni  z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego
58/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKIEJ „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent