Wykazy 2022 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności posiadacza odpadów w przypadku naruszenia zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
2/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla HERMEX BMW Anna Herman w Lubrańcu w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
3/2022 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Gminy Choceń w sprawie odroczenia terminu płatności kardo do dnia 31 grudnia 2022 r
4/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Skupu złomu i autobusów Paweł Tkaczyk w Lipnie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
5/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach decyzja dla Firmy Handlowo-Usługowej „Dar-Car” Dariusz Strupczewski w Chodczu w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten przetwarza odpady poza instalacjami lub urządzeniami.
6/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach decyzja dla Pana Przemysława Palińskiego zam. w m. Dębiany, gm. Rypin w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten przetwarza odpady poza instalacjami lub urządzeniami.
7/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ust. 5 i ust. 5a ustawy o odpadach decyzja dla Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego „ROMEX” Roman Kamiński, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 2, 87-162 Lubicz w sprawie wstrzymania działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 03 03 07 bez wymaganego zezwolenia.
8/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ust. 5 i ust. 5a ustawy o odpadach decyzja dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego As Marek Bajdalski, ul. Kościelna 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski w sprawie wstrzymania działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów w procesie R1 bez wymaganego zezwolenia.
9/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ust. i ust. 2 ustawy o odpadach decyzja dla p. Piotra Matiakowskiego w m. Półwiesk Mały 44, gm. Wąpielsk w sprawie wstrzymania działalności polegającej na zbieraniu odpadów o kodach: 16 01 03, 16 01 17, 16 01 19, 16 01 20 bez wymaganego zezwolenia
10/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy o odpadach decyzja dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o. o., ul. Polna 87, 87-710 Służewo w sprawie wstrzymania działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 19 12 12 poprzez zakopywanie odpadów
11/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a, ust. 5 i ust. 5a ustawy o odpadach decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych, Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski w sprawie wstrzymania działalności polegającej na zbieraniu odpadów o kodzie 19 08 05 poza miejscem wytwarzania
12/2022 Decyzja Powietrze Decyzje wymierzające administracyjne kary pieniężne z POŚ decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku, ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek wymierzająca administracyjną karę pieniężną
za przekroczenie warunków wprowadzania pyłu ogółem, określonych w pozwoleniu zintegrowanym
13/2022 Decyzja Hałas Decyzje wymierające administracyjne kary pieniężne (kary biegnące) decyzja dla DMD Bis Sp. z o.o., ul. Dworcowa 32C, 88-230 Piotrków Kujawski za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska w porze dnia
14/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a, ust. 5 i ust. 5a ustawy o odpadach decyzja dla Pana Marcina Rudzińskiego w m. Turzno 61, gm. Raciążek w sprawie wstrzymania działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 16 01 04* bez wymaganego zezwolenia