Wykazy 2022 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności posiadacza odpadów w przypadku naruszenia zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
2/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla HERMEX BMW Anna Herman w Lubrańcu w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
3/2022 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Gminy Choceń w sprawie odroczenia terminu płatności kar
4/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Skupu złomu i autobusów Paweł Tkaczyk w Lipnie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
5/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach decyzja dla Firmy Handlowo-Usługowej „Dar-Car” Dariusz Strupczewski w Chodczu w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten przetwarza odpady poza instalacjami lub urządzeniami.
6/2022 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach decyzja dla Pana Przemysława Palińskiego zam. w m. Dębiany, gm. Rypin w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten przetwarza odpady poza instalacjami lub urządzeniami.