Wykazy 2022 Toruń

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2022 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność polegającą na zbieraniu odpadów bez wymaganego zezwolenia na podstawie art. 32 ust. 1a, 5 i 5a, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Decyzja dla przez Pana Wojciecha Dombrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Firma Handlowo Usługowa Wojciech Dombrowski, Budziszewo 44, 87-330 Jabłonowo Pomorskie  (Strona odwołała się od decyzji)