Wykazy 2020 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumenty powiązane Obszar, którego dokument dotyczy
1/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
2/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
3/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
4/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
5/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
6/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
7/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
8/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
9/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
10/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
11/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Handelu Artykułami Konsumpcyjnymi w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
12/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
13/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
14/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla P.U.H. „MAXFLY” w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
15/2020 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla RAFPOL w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
16/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
17/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
18/2020 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
19/2020 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla JA INVEST SP. Z O.O. w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
20/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
21/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
22/2020 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Gospodarstwa Rolnego w Dąbrowie Biskupiej w sprawie wstrzymania działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
23/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
24/2020 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Osiedla Cztery Pory Roku Sp. z o.o.w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
25/2020 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
26/2020 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
27/2020 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary/opłaty podwyższonej decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie obowiązku uiszczenia kar wraz z opłatą prolongacyjną – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia kary
28/2020 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary/opłaty podwyższonej decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie obowiązku uiszczenia kar wraz z opłatą prolongacyjną – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia kary
29/2020 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
30/2020 Decyzja Hałas Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie odroczenia terminu płatności kar
31/2020 Decyzja Hałas Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
32/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla P.U.H. „MAXFLY” w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
33/2020 Decyzja Inna Administracyjna kara pieniężna decyzja dla SBN RUNOWO dot. art. 136 a ust.1 pkt 1 – ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko –kara pieniężna za naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b
34/2020 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GRENA S.C. Myjnia samochodowa w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu