Wykazy 2013 Toruń

 

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu Nazwa Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku
2/2013 Decyzja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowe Pole” Górzno Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Rolnicza Spódzielnia Produkcyjna „Nowe Pole” Górzno
3/2013 Decyzja Ośrodek Wypoczynkowy „Stepol” w Bachotku Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Ośrodek Wypoczynkowy „Stepol” w Bachotku
4/2013 Decyzja GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie
5/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
6/2013 Decyzja GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie
7/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia Toporzysko Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia Toporzysko
8/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia Toporzysko Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia Toporzysko
9/2013 Decyzja WW EKOCHEM Piotr Wróblewski Odpady Decyzja – art. 79b ust. 1 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 1 ustawy o odpadach  wymierzona dla: WW EKOCHEM Piotr Wróblewski
10/2013 Decyzja PPHU SANITAS Domarecki Jarosław Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach  wymierzona dla: PPHU SANITAS Domarecki Jarosław
11/2013 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
12/2013 Decyzja KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI Odpady Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI
13/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
14/2013 Decyzja Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach
15/2013 Decyzja Golpasz S.A. Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Golpasz S.A.
16/2013 Decyzja GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie
17/2013 Decyzja GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie
18/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
19/2013 Decyzja Karol Białecki Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Karol Białecki Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe
20/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
21/2013 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
22/2013 Decyzja KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI
23/2013 Decyzja Elana-Energetyka Powietrze Decyzja wymierzająca kare łączną Decyzja wymierzająca kare łączną  wymierzona dla: Elana-Energetyka
24/2013 Decyzja Karol Białecki Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Hałas Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar  wymierzona dla: Karol Białecki Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe
25/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja o umorzeniu postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
26/2013 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
27/2013 Decyzja Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Urząd Gminy Bartniczka – Oczyszczalnia ścieków w Bartniczce
28/2013 Decyzja PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK.-HANDL.-USŁUGOWE DARIUSZ DZIEWIĘCKI Odpady Decyzja kara odpady Decyzja kara odpady  wymierzona dla: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK.-HANDL.-USŁUGOWE DARIUSZ DZIEWIĘCKI
29/2013 Decyzja SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu
30/2013 Decyzja Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach
31/2013 Decyzja PPHU LAURENCE MIELNICZUK RAFAŁ Odpady umorzenie administracyjnych kar pieniężnych umorzenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: PPHU LAURENCE MIELNICZUK RAFAŁ
32/2013 Decyzja PRYWATNE GOSPODARSTWO ROLNE JANINA MADEJ Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia  wymierzona dla: PRYWATNE GOSPODARSTWO ROLNE JANINA MADEJ
33/2013 Decyzja Gmina Górzno – oczyszczalnia w Górznie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Górzno – oczyszczalnia w Górznie
34/2013 Decyzja SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu
35/2013 Decyzja SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: SM Wspólna Oczyszczalnia w Wabczu
36/2013 Decyzja PPHU LAURENCE MIELNICZUK RAFAŁ Odpady Decyzja kara odpady Decyzja kara odpady  wymierzona dla: PPHU LAURENCE MIELNICZUK RAFAŁ
37/2013 Decyzja Vorwerk Autotec Polska Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Vorwerk Autotec Polska
38/2013 Decyzja SOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odpady Decyzja Decyzja  wymierzona dla: SOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
39/2013 Decyzja SOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: SOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
40/2013 Decyzja Metalex Partner Sp. z o.o. Odpady Decyzja kara odpady Decyzja kara odpady  wymierzona dla: Metalex Partner Sp. z o.o.
41/2013 Decyzja Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach Hałas Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska   wymierzona dla: Piotr Jerzy Guranowski Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach
42/2013 Decyzja KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI Odpady Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska   wymierzona dla: KOPROWSKI ANDRZEJ ” AGRO-TERM” ZAKŁAD ŚLUSARSKI
43/2013 Decyzja PW DOMINEX Export-import Wiesława Wielochowska Odpady Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach  wymierzona dla: PW DOMINEX Export-import Wiesława Wielochowska
44/2013 Decyzja „CONKRET” Sp.j. Z.R. Trejderowscy Odpady Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach  wymierzona dla: „CONKRET” Sp.j. Z.R. Trejderowscy
45/2013 Decyzja „AUTO-Tylice”Łukasz Safijanowski Odpady Decyzje dotyczące kary rozłożonych na raty w trybie ustawy Ordynacja podatkowa Decyzje dotyczące kary rozłożonych na raty w trybie ustawy Ordynacja podatkowa  wymierzona dla: „AUTO-Tylice”Łukasz Safijanowski
46/2013 Decyzja Urząd Gminy w Lisewie – Oczyszczalnia Ścieków w Lisewie Odpady umorzenie administracyjnych kar pieniężnych umorzenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: Urząd Gminy w Lisewie – Oczyszczalnia Ścieków w Lisewie
47/2013 Decyzja Gmina Chełmża Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Gmina Chełmża
48/2013 Decyzja Miasto i Gmina Łasin Odpady Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Miasto i Gmina Łasin
49/2013 Decyzja PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK.-HANDL.-USŁUGOWE DARIUSZ DZIEWIĘCKI Odpady Decyzja kara odpady Decyzja kara odpady  wymierzona dla: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK.-HANDL.-USŁUGOWE DARIUSZ DZIEWIĘCKI
50/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku
51/2013 Decyzja Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. w Gorlicach Zakład Produkcji Papy w Chełmży Powietrze Decyzja o umorzeniu postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania  wymierzona dla: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „Izolacja-Matizol” S.A. w Gorlicach Zakład Produkcji Papy w Chełmży
52/2013 Decyzja Toruńskie Surowce Wtórne sp. z o.o. Zakład w Głogowie Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia  wymierzona dla: Toruńskie Surowce Wtórne sp. z o.o. Zakład w Głogowie
53/2013 Decyzja Toruńskie Surowce Wtórne sp. z o.o. Zakład w Głogowie Odpady Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Toruńskie Surowce Wtórne sp. z o.o. Zakład w Głogowie
54/2013 Decyzja Vorwerk Autotec Polska Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Vorwerk Autotec Polska
55/2013 Decyzja Golpasz S.A. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Golpasz S.A.
56/2013 Decyzja Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. Odpady Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach Decyzje wydawane na podstawie art. 200 ustawy o odpadach  wymierzona dla: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o.
57/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku
58/2013 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku