Wykazy 2021 Toruń

 

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu Nazwa Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2021 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
2/2021 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
3/2021 Decyzja KwasTrans Mateusz Kwaśniewski Odpady Decyzja odmawiająca umorzenia administracyjnej kary pieniężnej Decyzja odmawiająca umorzenia administracyjnej kary pieniężnej  wymierzona dla: KwasTrans Mateusz Kwaśniewski
4/2021 Decyzja Wojciech Migacz Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Wojciech Migacz
6/2021 Decyzja RUTKOWSKI PAWEŁ Odpady Kary/opłaty/opłaty podwyższone rozłożone na raty Kary/opłaty/opłaty podwyższone rozłożone na raty   wymierzona dla: RUTKOWSKI PAWEŁ
7/2021 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
8/2021 Decyzja FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
9/2021 Decyzja Auto Frelik Anna Frelik Sp. Komandytowa, Powietrze Decyzje wydane na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Decyzje wydane na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  wymierzona dla: Auto Frelik Anna Frelik Sp. Komandytowa,
10/2021 Decyzja Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SA-BUD” Sabina Budzińska Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SA-BUD” Sabina Budzińska
11/2021 Decyzja Atrium Polska Sp. z o.o. Odpady Decyzja Decyzja  wymierzona dla: Atrium Polska Sp. z o.o.
13/2021 Decyzja FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
14/2021 Decyzja TADEUSZ JAGODZIŃSKI Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: TADEUSZ JAGODZIŃSKI
15/2021 Decyzja Integral Tomasz Piekarski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Integral Tomasz Piekarski
16/2021 Decyzja Producent Mebli ANNA Sp. z o.o. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Producent Mebli ANNA Sp. z o.o.
17/2021 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach   wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
18/2021 Decyzja PAKMAN Sp. z o.o. Odpady Decyzje wydane na podstawie art. 56 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Decyzje wydane na podstawie art. 56 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  wymierzona dla: PAKMAN Sp. z o.o.
19/2021 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka
20/2021 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
21/2021 Decyzja Integral Tomasz Piekarski Odpady Kary/opłaty/opłaty podwyższone rozłożone na raty Kary/opłaty/opłaty podwyższone rozłożone na raty   wymierzona dla: Integral Tomasz Piekarski
22/2021 Decyzja Jan Wszelaki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Powietrze umorzenie administracyjnych kar pieniężnych umorzenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: Jan Wszelaki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN”
23/2021 Decyzja Halina Śniegowska P.H.U.MEKOL Skup Złomu Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Halina Śniegowska P.H.U.MEKOL Skup Złomu
24/2021 Decyzja Halina Śniegowska P.H.U.MEKOL Skup Złomu Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach   wymierzona dla: Halina Śniegowska P.H.U.MEKOL Skup Złomu
25/2021 Decyzja Euro-Ceramika Daniel Błażejewski Inne Decyzje wydane na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Decyzje wydane na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  wymierzona dla: Euro-Ceramika Daniel Błażejewski