Wykazy 2013 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2013 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Urzędu Miejskiegow Brześciu Kujawskim w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2013 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego Zakład w Bogucinie w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
3/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie warunków dotyczących ścieków
4/2013 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładu Usługowo „WOD-BUD” Zdzisław Kliński w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie warunków dotyczących ścieków