Wykazy 2018 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Dąbrowa Biskupia – oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Biskupia w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
2/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”w Rojewie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska
4/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CHATE” Lech Chmara Zdzisław Tok Spółka Jawna w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
5/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w likwidacji w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
6/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
7/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje wymierzone w związku z nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary decyzja dla Zakładu Mięsnego VIANDO Sp. z o.o. Spółka komandytowa w sprawie obowiązku uiszczenia kar wraz z opłatą prolongacyjną – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności nie usunęło przyczyn ponoszenia kar
8/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla PLANASA POLSKA SP. Z O.O. w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
9/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla PLANASA POLSKA SP. Z O.O. w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
10/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
11/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
12/2018 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica – Zakład Energetyki Cieplnej przy ul. Wiejskiej 47 w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
13/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O. – oczyszczalnia ścieków w Wiskitnie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
14/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
15/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
16/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o. – oczyszczalnia w Gniewkowie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
17/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie odroczenia terminu płatności kar
18/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla „ATLAS” Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
19/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla WOOD GLASS TEAM SP. Z O.O. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
20/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Dąbrowa Biskupia – oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Biskupia w sprawie odroczenia terminu płatności kar
21/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O. – oczyszczalnia ścieków w Wiskitnie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
22/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla „ATLAS” SP. z o.o. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
23/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla WOOD GLASS TEAM SP. Z O.O. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
24/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SANPLAST S.A. w Strzelnie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
25/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SANPLAST S.A. w Strzelnie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
26/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica – Zakład Energetyki Cieplnej przy ul. Wiejskiej 47 w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
27/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie odroczenia terminu płatności kar
28/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie odroczenia terminu płatności kar
29/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie odroczenia terminu płatności kar
30/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie odroczenia terminu płatności kar
31/2018 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w likwidacji w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
32/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w likwidacji w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało