Wykazy 2018 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
2/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
3/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
4/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Waganiec w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
5/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie odroczenia terminu płatności kar
6/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie odroczenia terminu płatności kar
7/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie odroczenia terminu płatności kar
8/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Baruchowo w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
9/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Baruchowo w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
10/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Choceń w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
11/2018 Decyzja Inne Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie odroczenia terminu płatności kar
12/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie odroczenia terminu płatności kar
13/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie odroczenia terminu płatności kar
14/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie odroczenia terminu płatności kar
15/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
16/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
17/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
18/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
19/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
20/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
21/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
22/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
23/2018 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
24/2018 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie odroczenia terminu płatności kar
25/2018 Decyzja Odpady Decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla P.H.U. „KRYSTYNA” KRYSTYNA STROISZ w sprawie  kary pieniężnej na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie z zagranicy bez dokonania zgłoszenia
26/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
27/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
28/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy w Rzeżewie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
29/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
30/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
31/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie  zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
32/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzje dla Gminy i Miasto Dobrzyń nad Wisłą w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
33/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
34/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
35/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
36/2018 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
37/2018 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we Włocławku w sprawie  odroczenia terminu płatności kar