Wykazy 2015 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie odroczenia terminu płatności
2/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie odraczania termin płatności administracyjnej kary pieniężnej
3/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli decyzja dla ASTEX – Puczyńscy Tynki Kleje Farby w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wysokości kosztów kontroli, na podstawie której stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska
4/2015 Decyzja Ścieki/Woda Administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
5/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie odroczenia terminu płatności
6/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla ASTEX – Puczyńscy Tynki Kleje Farby w Aleksandrowie Kujawskim w  sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
7/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie odroczenia terminu płatności
8/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla ASTEX – Puczyńscy Tynki Kleje Farby w Aleksandrowie Kujawskim w  sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
9/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla PARTNER SP. Z o.o dot. sklepu Lewiatan w Brześciu Kuj w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
10/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Firmy Wielobranżowej Efekt-Metal w Brześciu Kujawskim w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
11/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Jeronimo Martins Polska S.A. dot. sklepu we Włocławku w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
12/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński w Fabiankach w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
13/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
14/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
15/2015 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Boniewo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu