Wykazy 2017 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie odroczenia terminu płatności kar
2/2017 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
4/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
5/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla PW „KIER” Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
6/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo – Lokatorskiej „ASTER” W Zamartem w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
7/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla „PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND” SP. Z O.O. – Zakład Produkcyjny Żnin w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
8/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
9/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
10/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
11/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SANPLAST S.A. w Strzelnie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
12/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie odroczenia terminu płatności kar
13/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie odroczenia terminu płatności kar
14/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Spółdzielni Mieszkaniowej Własnościowo – Lokatorskiej „ASTER” W Zamartem w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
15/2017 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów S.A. w Kobylarni w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
16/2017 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów S.A. w Kobylarni w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
17/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie decyzja dla Zakladów Mięsnych Lniano Sp.z o.o. w sprawie obowiązku uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy – Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia
18/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie decyzja dla Zakladów Mięsnych Lniano Sp.z o.o. w sprawie obowiązku uiszczenia odroczonych opłat albo kar wraz z określonymi w przepisach działu III ustawy – Ordynacja podatkowa odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia
19/2017 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów S.A. w Kobylarni w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
20/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla „PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND” SP. Z O.O. – Zakład Produkcyjny Żnin w sprawie odroczenia terminu płatności kary
21/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu
22/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu
23/2017 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów S.A. w Kobylarni w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
24/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Stowarzyszenia „WRZOS” w Wielonku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
25/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Stowarzyszenia „WRZOS” w Wielonku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
26/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich oczyszczalnia ścieków Przyjezierze w sprawie odroczenia terminu płatności kar
27/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakłady Mięsne VIANDO Sp. z o.o. Spółka komandytowa w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
28/2017 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla PARTNERS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
29/2017 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „CHATE” Lech Chmara Zdzisław Tok Spółka Jawna w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
30/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
31/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
32/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o. – obiekt Biała w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
33/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ” w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
34/2017 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar odroczonych na podstawie innych ustaw niż Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
35/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie odroczenia terminu płatności kar
36/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie – oczyszczalnia Wiskitno w sprawie odroczenia terminu płatności kar
37/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Wód Mineralnych Ostromecko Leszek Bokiej w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
38/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Wód Mineralnych Ostromecko Leszek Bokiej w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
39/2017 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
40/2017 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Gzella Poland Sp. z o.o. – SK w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
41/2017 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
42/2017 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie terminu płatności kar
43/2017 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie terminu płatności kar