Wykazy 2020 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
4/2020 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego  Młyn Gospodarczy w Dobrem Jan Rumaniec w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
5/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
6/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
8/2020 Decyzja Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
9/2020 Decyzja Powietrze Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie odroczenia terminu płatności kar
10/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Gminy Brzuze w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
11/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Baruchowo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar za 2015 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
12/2020 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Baruchowo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar za 2016 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar