Wykazy 2012 Toruń

 

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu Nazwa Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2012 Decyzja „Jarkpol Jarosław Górski” Spółka Jawna Odpady Kara za naruszenia TPO Kara za naruszenia TPO  wymierzona dla: „Jarkpol Jarosław Górski” Spółka Jawna
2/2012 Decyzja Zespół Szkół, CKU w Gronowie Substancje niebezpieczne zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: Zespół Szkół, CKU w Gronowie
3/2012 Decyzja ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odpady Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach  wymierzona dla: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4/2012 Decyzja Metron-Term Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Metron-Term Sp. z o.o.
5/2012 Decyzja Metron-Term Sp. z o.o. Powietrze Decyzja wymoerzająca karę biegnącą Decyzja wymoerzająca karę biegnącą  wymierzona dla: Metron-Term Sp. z o.o.
6/2012 Decyzja Auto-Handel Marwies Decyzja – art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Decyzja – art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  wymierzona dla: Auto-Handel Marwies
7/2012 Decyzja Brun-Pol POMORZE KUJAWY Sp. z o.o. Hałas Decyzja wymoerzająca karę biegnącą Decyzja wymoerzająca karę biegnącą  wymierzona dla: Brun-Pol POMORZE KUJAWY Sp. z o.o.
8/2012 Decyzja FIRMA „BOR OLE” BORKOWICZ HENRYK Stacja w Wąbrzeźnie Odpady Decyzja – art. 79b ust. 1 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 1 ustawy o odpadach  wymierzona dla: FIRMA „BOR OLE” BORKOWICZ HENRYK Stacja w Wąbrzeźnie
9/2012 Decyzja POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ZAKŁAD W GRUDZIĄDZU Odpady Decyzja o umorzeniu postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania  wymierzona dla: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – ZAKŁAD W GRUDZIĄDZU
10/2012 Decyzja Monika Morzyńska-Wicik Transit Center Odpady Decyzja – art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Decyzja – art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  wymierzona dla: Monika Morzyńska-Wicik Transit Center
11/2012 Decyzja Monika Morzyńska-Wicik Transit Center Odpady Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach  wymierzona dla: Monika Morzyńska-Wicik Transit Center
12/2012 Decyzja Metron-Term Sp. z o.o. Powietrze Decyzja o umorzeniu postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania  wymierzona dla: Metron-Term Sp. z o.o.
13/2012 Decyzja GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie Ścieki/Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: GMINA RADOMIN – Oczyszczalnia ścieków w Radominie
14/2012 Decyzja Metron-Term Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Metron-Term Sp. z o.o.
15/2012 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
16/2012 Decyzja URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu
17/2012 Decyzja URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu Woda Decyzja Decyzja  wymierzona dla: URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu
18/2012 Decyzja Transport „System” s.c. Roman Małkowski, Krzysztof Izdebski Odpady Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach  wymierzona dla: Transport „System” s.c. Roman Małkowski, Krzysztof Izdebski
19/2012 Decyzja URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu
20/2012 Decyzja URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: URZĄD MIASTA I GMINY Radzyń Chełmiński Oczyszczalnia Ścieków w Radzyniu
21/2012 Decyzja DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odpady rozłożenie na raty administracyjnych kar pieniężnych rozłożenie na raty administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22/2012 Decyzja Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Halina Błażejewicz Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Halina Błażejewicz
23/2012 Decyzja Drosed Surowiec Ścieki/Woda określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa  wymierzona dla: Drosed Surowiec
24/2012 Decyzja Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia  wymierzona dla: Gmina Zławieś Wielka Oczyszczalnia w Górsku
25/2012 Decyzja DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Odpady Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach Decyzja – art. 79b ust. 2 ustawy o odpadach  wymierzona dla: DJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ