Wykazy 2019 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumenty powiązane Obszar, którego dokument dotyczy
1/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla VENI S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła Tur w Szubinie w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
2/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla VENI S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła Tur w Szubinie w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
3/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla VENI S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła Tur w Szubinie w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
4/2019 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
5/2019 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
6/2019 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2019 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
8/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
9/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
10/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla VENI S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła Tur w Szubinie w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
11/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
12/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
13/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
14/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
15/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
16/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
17/2019 Decyzja Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla TRANSAND Firmy Transportowo – Budowlanej w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
18/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla „PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND” SP. Z O.O. – Zakład Produkcyjny Żnin w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla „PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND” SP. Z O.O. – Zakład Produkcyjny Żnin w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
20/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GRENA S.C. Myjnia samochodowa w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
21/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla P.P.U.H. „ROTAX” w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
22/2019 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla P.U.H. „MAXFLY” w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
23/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
24/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
25/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
26/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GRENA S.C. Myjnia samochodowa w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
27/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
28/2019 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla P.P.U.H. „ROTAX” w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
29/2019 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RE-TOP” w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
30/2019 Decyzja Inna Decyzja o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie decyzja odmawiająca udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie dla Pani A. F.-M.
31/2019 Decyzja Inna Decyzja o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie decyzja odmawiająca udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie dla Pani A. F.-M.
32/2019 Decyzja Inna Decyzja o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie decyzja odmawiająca udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie dla Pani M.K