Wykazy 2017 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji
2/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji
3/2017 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia Decyzja dla Wyrobu Nagrobków Andrzej Gębski  w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1
4/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w sprawie odroczenia terminu płatności kar
5/2017 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Kujawskich Zakładów Poligraficznych „DRUK-PAK” Sp. z o.o. w sprawie  przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
6/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa decyzja ustalająca karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
7/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa w sprawie  odroczenia terminu płatności kar
8/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
9/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „AGROPOL” w Leniach Wielkich w sprawie ustalająca karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
10/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Baruchowie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
11/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa   ustalająca karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
12/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ustalająca karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
13/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
14/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
15/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
16/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Baruchowie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
17/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
18/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Tłuchowo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
19/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „AGROPOL” w Leniach Wielkich  w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
20/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
21/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
22/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
23/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
24/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
25/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku w sprawie  wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
26/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wapielsku w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
27/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Bytoń w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kary
28/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Waganiec w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
29/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy i Miasto Dobrzyń nad Wisłą w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
30/2017 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Małgorzaty Tkaczyk, Handel i Usługi  wstrzymująca  działalność posiadacza odpadów w przypadku naruszenia zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami
31/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Baruchowo w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
32/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Baruchowo w w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
33/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Baruchowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
34/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Baruchowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
35/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie odroczenia terminu płatności kar
36/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Zakrzewo w sprawie odroczenia terminu płatności kar
37/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa w sprawie odroczenia terminu płatności kar
38/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Szkoły Podstawowej w Topólce w sprawie  kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
39/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Szkoły Podstawowej w Topólce w sprawie  kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska
40/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
41/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
42/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu
43/2017 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim o  odroczeniu terminu płatności kar