Wykazy 2019 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
4/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
5/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
6/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
8/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Przedsiębiorstwa Mięsnego „RAFAŁ” Mirosław Miętkiewicz w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
9/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Produkcyjno-Hanadlowo-Usługowego Młyn Gospodarczy w Dobrem Jan Rumaniec w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
10/2019 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Handlowo-Usługowego Piotr Powałowski Oddział Włocławek w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
11/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
12/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Miasto Nieszawa w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
13/2019 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
14/2019 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska  decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie odroczenia terminu płatności kar
15/2019 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Waganiec w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
16/2019 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla PARTNER-KONSTAL Grzegorz Piasecki we Włocławku w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów