Wykazy 2021 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumenty powiązane Obszar, którego dokument dotyczy
1/2021 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Dąbrowa Biskupia – oczyszczalnia ścieków Dąbrowa Biskupia w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
3/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
4/2021 Decyzja Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla KOBYLARNIA S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
5/2021 Decyzja Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla KOBYLARNIA S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
6/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
8/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
9/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
10/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
11/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich – oczyszczalnia ścieków Siemionki w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
12/2021 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KORONOWIE SP. Z O.O. – oczyszczalnia ścieków w Wiskitnie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
13/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
14/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
15/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
16/2021 Decyzja Hałas Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla GRENA S.C. Myjnia samochodowa w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
17/2021 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla SANPLAST S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2021 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla SANPLAST S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla LIDL Sp. z o.o. Sp, k. ul. Grunwaldzka 82 w Bydgoszczy w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
20/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
21/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla PARTNERS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sprawie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
22/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich – oczyszczalnia ścieków w Mierzwinie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
23/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o., oczyszczalnia ścieków w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
24/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Gospodarstwa Rolnego w Koronowie w sprawie wstrzymania działalność posiadacza odpadów w przypadku naruszenia zakazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w art. 30 ust. 1.
25/2021 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Bydgoskich Zakłady Sklejek „SKLEJKA-MULTI” S.A. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
26/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla PARTNERS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w sprawie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
27/2021 Decyzja Hałas Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kary
28/2021 Decyzja Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla LIDL Sp. z o.o. Sp, k. ul. Grunwaldzka 82 w Bydgoszczy w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
29/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
30/2021 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu – Zakład Produkcyjny w Janikowie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
31/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach decyzja dla Canto Dariusz Prusakowski w sprawie wstrzymania działalności w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R1
32/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1, ust.2,ust. 5 i ust. 5 a  ustawy o odpadach decyzja dla AUTOPOL-SERVICE Sp. z o.o. w sprawie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 01 ( opakowania z papieru i tektury), odpadów złomu metalowego i odpadów tworzyw sztucznych, metalu, szkła, papieru w procesie odzysku R1