Wykazy 2020 Toruń

 

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu Nazwa Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
2/2020 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Powietrze Decyzje wyznaczające termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań zgodnie z art. 367 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzje wyznaczające termin usunięcia naruszeń lub zaniedbań zgodnie z art. 367 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska   wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
3/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
4/2020 Decyzja Gmina Płużnica Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary/opłaty podwyższonej Kary/opłaty podwyższone wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary/opłaty podwyższonej  wymierzona dla: Gmina Płużnica
5/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
6/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
7/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
8/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
9/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
10/2020 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
11/2020 Decyzja Nordzucker Polska S.A. Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Nordzucker Polska S.A.
12/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolna Przybysz Grzegorz Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolna Przybysz Grzegorz
12/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Domański Bolesław Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Domański Bolesław
13/2020 Decyzja  Zakład Usługowo-Handlowy, Budowa i Utrzymanie Dróg  Jarosław ChmielewskiI Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla:  Zakład Usługowo-Handlowy, Budowa i Utrzymanie Dróg  Jarosław ChmielewskiI
14/2020 Decyzja Gmina Świecie nad Osą Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Świecie nad Osą
15/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
16/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Powietrze Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
17/2020 Decyzja PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH „PUM” Sp. z o.o. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH „PUM” Sp. z o.o.
18/2020 Decyzja Unifreeze Sp. z o.o. Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Unifreeze Sp. z o.o.
19/2020 Decyzja TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA
20/2020 Decyzja TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA
21/2020 Decyzja Gmina Świedziebnia Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Świedziebnia
22/2020 Decyzja Agrolok sp. z o.o. Pozwolenia zintegrowane Decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji art. 365 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji art. 365 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska  wymierzona dla: Agrolok sp. z o.o.
23/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli Decyzje dotyczące kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
24/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących Decyzje dotyczące kar biegnących  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
25/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Romuald Wiśniewski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Romuald Wiśniewski
26/2020 Decyzja Refsystem Sp. z o. o. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Refsystem Sp. z o. o.
27/2020 Decyzja TM-GROUP SP. Z O.O. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: TM-GROUP SP. Z O.O.
28/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas odroczenie terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych odroczenie terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
29/2020 Decyzja Gmina Świecie nad Osą Odpady Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   wymierzona dla: Gmina Świecie nad Osą
30/2020 Decyzja Unifreeze Sp. z o.o. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Unifreeze Sp. z o.o.
31/2020 Decyzja Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Chłodnia Grudziądz Sp. z o.o.
32/2020 Decyzja Rafał Adamczyk – Tworzywa Sztuczne Odpady Decyzje wydane na podstawie art. 56 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Decyzje wydane na podstawie art. 56 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  wymierzona dla: Rafał Adamczyk – Tworzywa Sztuczne
33/2020 Decyzja Gmina Książki Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Książki
34/2020 Decyzja Gmina Dębowa Łąka Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Dębowa Łąka
35/2020 Decyzja Gmina Bobrowo Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Bobrowo
35/2020 Decyzja Gmina Ryńsk (dawniej Wąbrzeźno) Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Ryńsk (dawniej Wąbrzeźno)
36/2020 Decyzja KwasTrans Mateusz Kwaśniewski Odpady Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach. Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach.   wymierzona dla: KwasTrans Mateusz Kwaśniewski
37/2020 Decyzja KwasTrans Mateusz Kwaśniewski Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach  wymierzona dla: KwasTrans Mateusz Kwaśniewski
38/2020 Decyzja Chompłyt Wojciech Prełowski Odpady Decyzja o umorzeniu postępowania Decyzja o umorzeniu postępowania  wymierzona dla: Chompłyt Wojciech Prełowski
39/2020 Decyzja Firma Usługowo Handlowa Mar-Mut Czmut Mariusz Odpady Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach. Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach.   wymierzona dla: Firma Usługowo Handlowa Mar-Mut Czmut Mariusz
40/2020 Decyzja Gmina Ciechocin Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Ciechocin
41/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Adam Kiszewski Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Adam Kiszewski
42/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Bartosz Kiszewski Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Bartosz Kiszewski
43/2020 Decyzja Gmina Płużnica Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Płużnica
44/2020 Decyzja Gmina Dębowa Łąka Odpady Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   wymierzona dla: Gmina Dębowa Łąka
45/2020 Decyzja Gmina Bobrowo Odpady Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   wymierzona dla: Gmina Bobrowo
46/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne  Matłosz Wojciech Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne  Matłosz Wojciech
47/2020 Decyzja Gmina Papowo Biskupie Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Papowo Biskupie
48/2020 Decyzja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. zo.o. Sp.k. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. zo.o. Sp.k.
49/2020 Decyzja SKR Sp. z o.o. Odpady Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach. Decyzje wydane na podstawie art. 194 ustawy o odpadach.   wymierzona dla: SKR Sp. z o.o.
50/2020 Decyzja „CEG-TOR” K. Szubierajski i Spółka Sp. j. Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: „CEG-TOR” K. Szubierajski i Spółka Sp. j.
51/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
52/2020 Decyzja Generon Sp. z o.o. Hałas Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Generon Sp. z o.o.
53/2020 Decyzja Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone   wymierzona dla: Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr
54/2020 Decyzja Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone   wymierzona dla: Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr
55/2020 Decyzja Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone Kary/opłaty/opłaty podwyższone umorzone   wymierzona dla: Zakład Mięsny „Pekmar” Lisiński Piotr
56/2020 Decyzja Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone  wymierzona dla: Lubickie Wodociągi Sp. z o.o.
57/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Mirosław Branicki Inne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Mirosław Branicki
58/2020 Decyzja Jan Wszelaki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Jan Wszelaki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN”
59/2020 Decyzja Agrolok sp. z o.o. Pozwolenia zintegrowane Decyzje wyrażające zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania na podstawie art. 372 ustawy Prawo ochrony środowiska Decyzje wyrażające zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności lub użytkowania na podstawie art. 372 ustawy Prawo ochrony środowiska  wymierzona dla: Agrolok sp. z o.o.
60/2020 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
61/2020 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
62/2020 Decyzja Gmina Czernikowo Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: Gmina Czernikowo
63/2020 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia  wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
64/2020 Decyzja „ERGUM” Krzysztof Rutkowski Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach   wymierzona dla: „ERGUM” Krzysztof Rutkowski
65/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Adam Kiszewski Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Adam Kiszewski
66/2020 Decyzja Gospodarstwo Rolne Bartosz Kiszewski Ścieki/Woda decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne   wymierzona dla: Gospodarstwo Rolne Bartosz Kiszewski