Wykazy 2015 Bydgoszcz

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2015 Decyzja Odpady Decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
2/2015 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
3/2015 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
4/2015 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Bydgoskiej Fabryki Mebli S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
5/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
6/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
7/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
8/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
9/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w ustalenia wymiaru kary biegnącej
10/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w Szubinie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
11/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w ustalenia wymiaru kary biegnącej
12/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w Strzelnie w sprawie wymierzenia kary za okres do 31.12 każdego roku
13/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
14/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie poziomów hałasu
15/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w Szubinie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
16/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie poziomów hałasu
17/2015 Decyzja Hałas Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładów Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
18/2015 Decyzja Powietrze Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
19/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w Strzelnie w sprawie ustalenia kary biegnącej
20/2015 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
21/2015 Decyzja Powietrze Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
22/2015 Decyzja Odpady Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
23/2015 Decyzja Pozwolenia zintegrowane Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
24/2015 Decyzja Pozwolenia zintegrowane Decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
25/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
26/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
27/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
28/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Mondi Świecie S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
29/2015 Decyzja Odpady Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla TRANSAND FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANA JERZY GOTOWSKI w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
30/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla VENI S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY HUTA SZKŁA TUR w Szubinie w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
31/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
32/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w odroczenia terminu płatności kar
33/2015 Decyzja Powietrze Decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Mondi Świecie S.A. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
34/2015 Decyzja Odpady Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla TERRA Recycling S.A. w Bydgoszczy w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
35/2015 Decyzja Odpady Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla TERRA Recycling S.A. w Bydgoszczy w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
36/2015 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
37/2015 Decyzja Hałas Decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Opta Timber Sp. z o.o. z Kęsowa w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
38/2015 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Stowarzyszenie „WRZOS” w Wielonku w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
39/2015 Decyzja Ścieki/Woda administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Stowarzyszenie „WRZOS” w Wielonku w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania