wykazy 2021 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Baruchowo zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Baruchowo zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla INTEMO S.A. w Piotrkowie Kujawskim w sprawie  wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
4/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Handel Oponami Odbiór Opon Używanych Mariusz Murawski w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wstrzymania działalność posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
5/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla AM-FOR Arkadiusz Fortuna we Włocławku w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
6/2021 Decyzja Powietrze Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
7/2021 Decyzja Ścieki/Woda Decyzje odmawiające odroczenia terminu płatności kar decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
8/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
9/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
10/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia/opłaty/opłaty podwyższone za naruszenia decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu,
11/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Firmy Handlowo Usługowej  „ROLKOP” Sebastian Wojciechowski w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
12/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Karol Więcek K.R.CARS w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
13/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla „ALBECO” Marlena Szczepańska Sp. z o.o. w Rypinie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
14/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla Firmy Handlowo-Usługowej „ITC” Jacek Jabłoński w Baruchowie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
15/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Kujawsko – Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. w sprawie odroczenia terminu płatności kar
16/2021 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust 1a ustawy o odpadach decyzja dla TOMY Sp. z o.o.  w Nieszawie w sprawie wstrzymania działalności posiadacza odpadów, w przypadku gdy posiadacz ten zbiera lub przetwarza odpady bez wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
17/2021 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2021 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
19/2021 Decyzja Powietrze Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
20/2021 Decyzja Ścieki/Woda Kary/opłaty/opłaty podwyższone odroczone decyzja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. odraczająca termin płatności administracyjnej kary pieniężnej za 2014 r.