Wykazy 2016 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzja uchylona przez organ II instancji decyzja dla Gminy Boniewo w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2016 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spólka z o.o. we Włocławku w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
3/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim  w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
4/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie naruszenia warunków pozwoleń o których mowa w art. 181 ust.1 pkt 1 i 3 w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (gdy nie są spełnione warunki prowadzenie
5/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim  w sprawie odroczenia terminu płatności kar
6/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Boniewo w sprawie odroczenia terminu płatności kar
7/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla ASTEX – Puczyńscy Tynki Kleje Farby w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie  przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
8/2016 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla PARTNER SP. Z O.O dot. sklepu Lewiatan w Brześciu Kujawskim w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
9/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej „ROLBYT” Sp. z o.o. w likwidacji w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
10/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
11/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
12/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „AGROPOL” W LENIACH WIELKICH w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
13/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla KUJAWSKO-POMORSKIEGO  TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO S.A. w sprawie  przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
14/2016 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej „ROLBYT” Sp. z o.o. w likwidacji w Bytoniu w sprawie odroczenia terminu płatności kar
15/2016 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla „ROTR” Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza