Wykazy 2023 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla PPHU Iwa-Trans-Iwona Dzierżawska, Modlibórz 10A, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 16 01 04* bez wymaganego zezwolenia poprzez demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Lubanie
2/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów ulegających biodegradacji w postaci odpadów o kodzie 20 02 01, na działce o numerze ewidencyjnym 2672 w m. Aleksandrów Kujawski, bez wymaganego zezwolenia
3/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów w postaci destruktu asfaltowego (kod odpadu 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 240/2 w m. Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski, bez wymaganego zezwolenia
4/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów na działce o nr ewid. 68/5 w m. Kamienica, gm. Dobrzyń n. Wisłą, bez wymaganego zezwolenia
5/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) poprzez ich zakopywanie na terenie  działek o numerach ewidencyjnych: 7/3 i 7/8 (obręb Lubieniec) gmina Chodecz oraz 57 (obręb Mielno) gmina Chodecz, bez wymaganego zezwolenia
6/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy), prowadzonej na terenie posesji przy ul. Liściastej 3a, 87-800 Włocławek, bez wymaganego zezwolenia
7/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla P.P.H.U. „Ardan” Dubczak Arkadiusz, Błenna B 40A, 87-865 Izbica Kujawska w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów w postaci zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów niezawierających cieczy lub innych elementów niebezpiecznych (kod odpadu 16 01 06) w miejscu prowadzenia działalności: ul. Parkowa 1, 87-860 Choceń, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 207/1, obręb Choceń, gmina Choceń, bez wymaganego zezwolenia
8/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów na działce o nr ewid. 83/5 w m. Kamienica, gm. Dobrzyń n. Wisłą, bez wymaganego zezwolenia
9/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla osoby fizycznej w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy) na terenie działki nr 62 w m. Czerniewiczki, gm. Kowal, bez wymaganego zezwolenia
10/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Centrum Odszkodowań Awista Kamil Poczatenko w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów w postaci gleby i ziemi, w tym kamieni o kodzie 17 05 04 oraz odpadów drewna o kodzie 17 02 01 w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1363/10, 1363/11 i 1363/12 w Rypinie, bez wymaganego zezwolenia
11/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Altech Alina Skibicka, ul. Spółdzielcza 3, 87-630 Skępe w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na zbieraniu odpadów w postaci betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, odpadów drewna o kodzie 17 02 01, oraz odpadów w postaci cząstek i pyłów metali nieżelaznych o kodzie 12 01 04 w miejscu prowadzenia działalności na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/7 i 115/7, bez wymaganego zezwolenia
12/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego Robert Chojnacki, Okrąg 62, 87-600 Lipno w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodach 19 12 12, 16 01 03, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, poprzez ich zakopywanie na terenie  działki o numerze ewidencyjnym 9/1 obręb Okrąg, gmina Lipno, bez wymaganego zezwolenia
13/2023 Decyzja Odpady Decyzja wstrzymująca działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla Geo-klim Łukasz Sztuczka, Giżynek 45, 87-522 Giżynek, w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy), poprzez demontaż pojazdów poza stacją demontażu pojazdów, na terenie posesji w m. Giżynek 45, gm. Brzuze (działka o nr ewid. 84/5) bez wymaganego zezwolenia. 

 

14/2023 Decyzja Ścieki/woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Uzdrowiska Ciechocinek S.A. dot. zmniejszenia odroczonych kar za 2014 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
15/2023 Decyzja Ścieki/woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Uzdrowiska Ciechocinek S.A. dot. zmniejszenia odroczonych kar za 2015 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
16/2023 Decyzja Ścieki/woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Uzdrowiska Ciechocinek S.A. dot. zmniejszenia odroczonych kar za 2016 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
17/2023 Decyzja Ścieki/woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą dot. zmniejszenia odroczonych kar za 2016 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
18/2023 Decyzja Ścieki/woda Kary/opłaty podwyższone rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia które usunęło przyczyny ponoszenia kar/opłat podwyższonych decyzja dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą dot. zmniejszenia odroczonych kar za 2017 r. – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar