Wykazy 2023 Włocławek

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2023 Decyzja Odpady Decyzje wstrzymujące działalność na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach decyzja dla PPHU Iwa-Trans-Iwona Dzierżawska, Modlibórz 10A, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wstrzymania  działalności polegającej na przetwarzania odpadów o kodzie 16 01 04* bez wymaganego zezwolenia poprzez demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Lubanie