Wykazy 2014 Bydgoszcz

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
2/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Spółdzielni Mleczarskiej w sprawie zmniejszeniu odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
3/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
4/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
5/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie odroczenia terminu płatności kar
6/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zakładu Komunalnego Gminy Lubiewo – oczyszczalnia ścieków w Bysławiu w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
7/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w sprawie odroczenia terminu płatności kar
8/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
9/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla GMINY DOBRCZ w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
10/2014 Decyzja Powietrze decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (dot. instalacji EC Bydgoszcz I) w sprawie odroczenia terminu płatności kar
11/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
12/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
13/2014 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w sprawie ustalenia nowego wymiaru kary biegnącej, z zastosowaniem nowych stawek od dnia ich wprowadzenia
14/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Mondi Świecie S.A. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
15/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla BALTICUM FRINAB Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
16/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
17/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie odroczenia terminu płatności kar
18/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie odroczenia terminu płatności kar
19/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie odroczenia terminu płatności kar
20/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. – EC II w sprawie odroczenia terminu płatności kar
21/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla GMINY GOSTYCYN w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
22/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładów Mięsnych Lniano Sp.z o.o. w sprawie odroczenia terminu płatności kar
23/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Pomorskiej Fabryki Mebli Sp.z o.o. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
24/2014 Decyzja Hałas decyzja określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie  ustalenia wymiar kary biegnącej
25/2014 Decyzja Hałas decyzja określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie  ustalenia wymiar kary biegnącej
26/2014 Decyzja Hałas decyzja określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie  ustalenia wymiar kary biegnącej
27/2014 Decyzja Hałas decyzja określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie  ustalenia wymiar kary biegnącej
28/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CORDES Polen Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
29/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GMINY DOBRCZ w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
30/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GMINY DOBRCZ w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
31/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie przekroczenia określonej w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, i pozwoleniach na pobór wód, ilości pobranej wody
32/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Rogowo – oczyszczalnia ścieków w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
33/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładu Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie ustalenia karę za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
34/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
35/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Gminy Rogowo – oczyszczalnia ścieków w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
36/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakladu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w sprawie wymierzenia kary za nie prowadzenie przez podmiot korzystający ze środowiska wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiarów ciągłych przez rok kalendarzowy
37/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
38/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
39/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
40/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie wymierzenia kary za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia – po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że naruszenie ustało
41/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla P.W. EKOR Sp. z o.o. w likwidacji  w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
42/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
43/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
44/2014 Decyzja Powietrze decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Mondi Świecie S.A. w sprawie odroczenia terminu płatności kar
45/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Zakładów Mięsne Lniano Sp.z o.o. w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
46/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odmowy odroczenia terminu płatności kar
47/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla   Zakładu Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia terminu płatności kar
48/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla   Zakładu Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia terminu płatności kar
49/2014 Decyzja Pozwolenia zintegrowane decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
50/2014 Decyzja Pozwolenia zintegrowane decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie odroczenia terminu płatności kar
51/2014 Decyzja Pozwolenia zintegrowane decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKIEJ „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odroczenia terminu płatności kar
52/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla GMINA DOBRCZ w sprawie odroczenia terminy płatności kar
53/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla GMINA DOBRCZ w sprawie odroczenia terminy płatności kar
54/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w sprawie odroczena terminu płatności kar
55/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKIEJ „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odroczenia terminu płatności kar
56/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SANPLAST S.A. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procent
57/2014 Decyzja Ścieki/Woda zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie odroczeniu terminu płatności kar
58/2014 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Odlewni Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
59/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
60/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Gminy Rogowo – oczyszczalnia ścieków w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
61/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
62/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakladów Mięsnych Lniano Sp.z o.o. w sprawie odroczenia terminu płatności kar
63/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakladu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
64/2014 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie przekroczenia, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
65/2014 Decyzja Hałas administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie przekroczenia określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, poziomów hałasu
66/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
67/2014 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie wymierzenia karę za okres do 31.12 każdego roku
68/2014 Decyzja Hałas decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie  wymierzenia kary za okres do dnia 31 grudnia każdego roku – jeżeli do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało usunięte
69/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
70/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
71/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
72/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
73/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
74/2014 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Odlewni Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
75/2014 Decyzja Powietrze decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Huty Szkła TUR Sp. z o.o. w sprawie przekroczenia określonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza
76/2014 Decyzja Powietrze zmniejszenie administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. (dot. instalacji EC Bydgoszcz I) w sprawie zmniejszenia odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
77/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
78/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
79/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
80/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
81/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
82/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
83/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
84/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
85/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
86/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
87/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu  Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia płatności kar
88/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu  Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia płatności kar
89/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla Zakładu  Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia płatności kar
90/2014 Decyzja Ścieki/Woda odroczenie terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych decyzja dla Zakładu  Komunalnego w Sicienku Oczyszczalnia ścieków Teresin w sprawie odroczenia płatności kar
91/2014 Decyzja Hałas określająca wymiar kary – biegnąca, dobowa lub godzinowa decyzja dla Handlu Artykułami Konsumpcyjnymi Nowakowski Wiesław w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
92/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje odroczone w trybie art. 317 ustawy Prawo ochrony środowiska decyzja dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA „ASTER” W ZAMARTEM w sprawie odraczenia terminu płatności kary
93/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
94/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
95/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
96/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
97/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
98/2014 Decyzja Odpady decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla „MD-proeco” Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
99/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
100/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiar kary biegnącej
101/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla GOLPASZ S.A. – ELEWATOR ZALESIE w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
102/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
103/2014 Decyzja Hałas administracyjna kara pieniężna za okres naruszenia decyzja dla Handlu Artykułami Konsumpcyjnymi Nowakowski Wiesław w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za przekroczenie poziomów hałasu
104/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
105/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
106/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
107/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
108/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
109/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla CIECH Soda Polska  S.A. Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie w sprawie ustalenia kary za przekroczenie stwierdzone w roku kalendarzowym, na podstawie wyników pomiarów przedłożonych przez podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany do wykonania
110/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
111/2014 Decyzja Hałas decyzje dotyczące kar biegnących decyzja dla Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. w sprawie ustalenia wymiaru kary biegnącej
112/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Huta Szkła TUR Sp. z o.o.w sprawie  nie wypełnienia przez prowadzącego instalację niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1
113/2014 Decyzja Powietrze decyzje za okres trwania naruszenia i decyzje za inne naruszenia decyzja dla Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej w sprawie nie wypełnienia przez prowadzącego instalację niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1
114/2014 Decyzja Powietrze decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Pomorskiej Fabryka Mebli Sp.z o.o.umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia wymiaru kary łącznej za przekroczenie dopuszczalnej emisji lotnych związków organicznych (LZO) .
115/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzja wymierzająca karę pieniężną decyzja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o.- oczyszczalnia ścieków w m. Jaroszewo gm. Żnin  za odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego
116/2014 Decyzja Odpady decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o. w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
117/2014 Decyzja Odpady decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla NOVAGO ŻNIN Sp. z o.o.  w sprawie naruszenia warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów
118/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzje dotyczące rozliczenia w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar decyzja dla Zakładu Usług Komunalnych Śliwice – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW o zmniejszeniu odroczonych kar – jeżeli terminowe zrealizowanie przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności usunęło przyczyny ponoszenia kar
119/2014 Decyzja Ścieki/Woda decyzja o umorzeniu postępowania decyzja dla Pojazdów Szynowych PESA S.A.nie wymierzająca kary pieniężnej  za odprowadzanie ścieków z oczyszczalni zakładowej,w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego