Wykazy 2012 Włocławek

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu
1/2012 Decyzja Odpady decyzja o wstrzymaniu użytkowania instalacji decyzja dla Usług Transportowych Paweł Tkaczyk w Lipnie w sprawie  wstrzymania działalności polegającej na odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów