Wykazy 2024

 

 

Numer karty/rok Rodzaj dokumentu Temat dokumentu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy dokumentu Karta informacyjna
1 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Decyzja dotycząca wstrzymania działalności wydana dla Firmy Handlowo-Usługowej Dariusz Rudewicz, ul. Graniczna 6, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w zakresie zbierania odpadów na działce nr 13/3, obręb KM88 Włocławek, prowadzonego bez wymaganego zezwolenia o którym mowa w art. 41 ust. 1. ustawy o odpadach  

kartaPobierz

2 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Decyzja wydana dla Komtex Małgorzata Kutowska w Bydgoszczy, na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wstrzymująca działalność w zakresie zbierania odpadów o kodach 06 10 99, 12 01 05, 15 02 03 i 16 02 13*, w miejscu prowadzenia działalności, znajdującym się w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 399, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach  

kartPobierz

3 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Decyzja wydana dla Europlastic Polska Sp. z o.o. Kawle Dolne 4e, 83-304 Przodkowo, na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wstrzymująca działalność w zakresie zbierania odpadów o kodzie 15 01 01 w miejscu prowadzenia działalności, znajdującym się na dz. o nr ew. 254 w Jacewie przy ul. Kwiatowej 21, gm. Inowrocław, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach  

kartPobierz

4 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin odroczenia płatności kary pieniężnej za 2016 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

5 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin odroczenia płatności kary pieniężnej za 2017 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

6 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin płatności odroczenia kary pieniężnej za 2018 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

7 2024 Decyzja administracyjna Decyzja administracyjna Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin odroczenia płatności kary pieniężnej za 2019 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

8 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin odroczenia płatności kary pieniężnej za 2020 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

9 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o odroczeniu terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Decyzja dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, zmieniająca termin odroczenia płatności kary pieniężnej za 2021 rok za emisję hałasu do środowiska z zakładu w Inowrocławiu wydana na podstawie art. 155 ustawy kpa, art. 317 ust. 1 i 5, art. 318 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska  

kartPobierz

10 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Decyzja dla Krzysztofa Sójki, ul. Rzeczna 1, Dębowo, 879-110 Sadki, na podstawie art. 32 ust. 1a ustawy o odpadach, wstrzymująca działalność w zakresie zbierania odpadów na działce nr 105, obręb Dębowo, gm. Sadki, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia  

kartPobierz

11 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia na działce nr 75/8 i 76/7, obręb Pawłówek, prowadzoną przez BMDROG Sp. z o.o.  

kartPobierz

12 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 6, obręb Popielewo oraz przetwarzania odpadów na działce nr 6/10 i 6/11, obręb Potulice, prowadzoną przez TOMAL BUD Sp. z o.o.  

kartPobierz

13 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 325/10 i 325/11, obręb Władysławowo, bez wymaganego zezwolenia, przez P.H.U. MOBING-ZŁOM Szymon Krygier

kartPobierz

14 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, w miejscu prowadzenia działalności m. Jankowo 7, 88-170 Pakość, przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Erplex-Metal-Recykling” Sp. z o.o., Jankowo 7, 88-170 Pakość kartPobierz
15 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci kabli w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 78/80, bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach przez KAREM Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 10/5, 88-100 Inowrocław kartPobierz
16 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, tj. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, bez wymaganego zezwolenia przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w m. Taszewko, gm. Jeżewo kartPobierz
17 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia na działce nr o nr 75/8 i 76/7, obręb Pawłówek, prowadzoną przez
BMDROG Sp. z o.o.
kartPobierz
18 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów opon o kodzie 16 01 03, tj. rowkowania odpadów zużytych opon, bez wymaganego zezwolenia przez Pana Mariusza Murawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel Oponami Mariusz Murawski m. Złotoria przy ul. Lipowej 28, 87-162 Lubicz kartPobierz
19 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 17 04 11
w miejscu prowadzenia działalności przy ul. Świerkowej 5 w m. Brodnica, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, przez Pana Jarosława Ludwiczak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Ludwiczak Jarosław Ludwiczak,ul. Pomorska 21, 87-300 Brodnica
kartPobierz
20 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie na terenie dz. 310/6 ob. Brzeźno, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, przez Ekoglob Recykling Sp. z o.o., Żabieniec 5, 87-600 Lipno kartPobierz
21 2024 Decyzja administracyjna Ochrona powietrza Decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Wymiar kary biegnącej za przekroczenie o 3,13 kg/h dopuszczalnej emisji pyłu z emitora E-1 wytwórni mas bitumicznych Bernardi WMB MIC-75 eksploatowanej przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Aleja Jana Pawła II Nr 7, 87-753 Nowa Wieś kartPobierz
22 2024 Decyzja administracyjna Gospodarka odpadami Decyzja wstrzymująca działalność posiadacza odpadów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wstrzymanie działalności w zakresie zbierania odpadów, w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych, prowadzoną bez wymaganego zezwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w m. Aleksandrowo i w Bydgoszczy kartPobierz
23 2024 Decyzja administracyjna Ochrona przed hałasem Decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Kara piniężna za 2022 r., POLMLEK Grudziądz Sp. z o.o., ul. Magazynowa 8, 86-300 Grudziądz kartPobierz
24 2024 Decyzja administracyjna Ochrona powietrza Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej z art. 105 tej ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Kara pieniężna za rok 2019 r. Syndyk masy upadłości Irena Holding Group Sp. z o.o. w upadłości, ul. Szklarska 9, 88-100 Inowrocław kartPobierz
25 2024 Decyzja administracyjna Ochrona powietrza Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej z art. 105 tej ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Kara pieniężna za rok 2020 r. Syndyk masy upadłości Irena Holding Group Sp. z o.o. w upadłości, ul. Szklarska 9, 88-100 Inowrocław kartPobierz
26 2024 Decyzja administracyjna Ochrona powietrza Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej z art. 105 tej ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Kara pieniężna za rok 2021 r. Syndyk masy upadłości Irena Holding Group Sp. z o.o. w upadłości, ul. Szklarska 9, 88-100 Inowrocław kartPobierz
27 2024 Decyzja administracyjna Ochrona powietrza Decyzja o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Kara pieniężna za rok 2023 dla WPRD Sp. z o.o., ul. Aleja Jana Pawła II Nr 7, 87-753 Nowa Wieś za wprowadzanie pyłu ogółem do powietrza z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza kartPobierz